Result

 

Arun Baghel
Vishal Sengar
Abhishek Joshi
Aditya Chaudhary
Rahul Gupta
K N Sudarshan
Arun Baghel

Vishal Singh Sengar

Abhishek Joshi
Aditya Chaudhary
Rahul Gupta

K N Sudharshan CEED-IIT- NID -PG

Simranjit Paniach
himanshu seth
Mohit Gupta
motkuri Ravishanker
Abhinav Gupta
Surbhi Bindlish
Simranjeet Singh Pnaich CEED-IIT- NID -PG
Himanshu Seth - CEED -IITG
Mohit Goel
Motukuri Ravi Shankar - CEED
Abhinav Gupta - CEED-10 Rank-2
Surbhi Bindlish - CEED - 10 Rank -12
Karthikeyan P
Paulmi Roychoudhary
Vijay Kumar
Nitin Anand
Mitin Anand
Dipak Singh

Karthikeyan P. CEED -=10 Rank -27

Paulami Roychoudhary CEED-10 Rank -59
Vijay Kumar CEED-10 Rank -7
Nitin Anand CEED-10 - IDC
Mitin Anand CEED-10
Deepak Singh CEED-10 -IDC
Ishneet Kaur
Saurabh Gupta
Rachit Arora
Farhan Saleem
Shashank shekhar
tilak joshi
Ishneet Kaur - CEED
Saurabh Gupta - CEED -09
Rachit Arora - CEED - 09
Farhan Saleem - CEED-09

Shashank Shekhar - CEED -IITG

Tilak Joshi
shubhalaxmi
mallika mishra
anirudh singh
ashish jain
prasurjya phukan
rima mondal
Shubhlakshmi Banerjee - NID-PG - CEED -09
Mallika Mishra - CEED - 09
Anirudh Singh - NID-PG - CEED - 09
Ashish Jain - CEED -09
Prasurjya Phukan - CEED -08
Rima Mondal - , CEED -08
tanima das
shweta govil
apoorv tomar
ruchika mittal
ritika mathur
vimal kumar
Tanima Das CEED-IITG-08
Shweta Govil, - CEED -08
Apoorv Tomar
Ruchika Mittal, - CEED-IITB-08
Ritika Mathur, - CEED
Vimal Kumar Arya, - CEED-IITK-08
abhishek singh
deepak gupta
akshey khandalker
rahul deshpande
rohini singh
vikram singh
Abhishek Singh - CEED-IITG -08
Deepak Gupta - CEED - 08
Akshay Khandalkar  CEED-07 - Rank - 61
Rahul R Deshpande   CEED-07 - Rank - 36
Rohini Singh CEED- 07
Vikram Singh CEED-07 Rank -150
abneet chauhan
salman kapadia
rohan uplab
manisha gupta
dipesh parmar
ukayam suman babu
Abneet Chauhan  CEED-07 - Rank - 126
Salman Kapadia CEED-07 -Rank - 26, 
Rohan Vijay Uplap, CEED- 07
Manisha Gupta CEED-07 - Rank - 89
Dipesh Parmar, CEED-07,
Ukyam Suman Babu     CEED-07
dummy.jpg
dipti halder
nihar vijay khelurkar
gautham madhvan nair
mekhla vaze
anupam morang
 Vinay Ahuja     CEED-07
Deepti Halder CEED - 06 - Rank - 2
Nihar Vijay Khelurkar          CEED-06- Rank-62
Gautham Madhavan Nair - CEED-06-Rank-88
Mekhala Vaze-      CEED-06- Rank-139
Anupam Morang         CEED - 06 - Rank -283
nitin jaitley
nikhil prakash mantri
ajay kota
shailendra petwal
saikat chakraborty
prakash mate
Nitin Jetley CEED -06- Rank-25
Nikhil Prakash Mantri   CEED-06-Rank-150
Ajay Kota      CEED-06 - Rank -88
Shailendra Petwal -   CEED-06- Rank-191
Saikat Chakraborty CEED - 2006
Rakesh Mate  CEED-06
deepak bhatia
hashim k bashir
kunal bhatia
nagbhushan hegde
prasanth ng
shilpa sood
Deepak Bhatia - ceed-IISc- 2005
Hashim K .Bashir - CEED 2005-Rank 109
Kunal Bhatia-CEED 2005 Rank 56
Hegde Nagbhushan Krishna - CEED 2005 Rank -10
Prasanth N G - CEED - 2005
Shilpa Sood, CEED-2005  Rank -98
vishal chandna
saurabh singh yadav
anirban chattopadhaya
nithin ismail
raina saboo
subodh r more
Vishal Chandna, CEED-2005
Saurabh Singh Yadav - CEED-2005 Rank 78
Anirban Chatto padhaya - CEED-2005
Nithin Ismail, CEED-IIT, PG-NID
Raina Saboo, -CEED-IIT 34th rank
Subhodh R. More - CEED