TDA Toppers of 2014 -2003

Our previous records are as follows

Akash Bhatia
Praneet Mathur
Ali Zohaib
Arushi Gupta
Shagun Chawla
Alka
Akash Bhatia - NATA-127
Praneet Mathur -JEE[Arch]-Jamia-NATA-118-IPU
Ali Zohaib- JEE[Arch]-SPA, NIT, NATA
Arushi Gupta- NATA-130
Shagun Chawla - NATA-123
Alka - NATA
Aman Kashyap
Anjali Sharma
Kajal Raghav
Kavish Mahajan
Khyati Mahra
Manish Srivastav
Aman Kashyap- JEE[Arch], UPTU[Arch], NATA
Anjali Sharma- NATA
Kajal Raghav - NATA
Kavish Mahajan - NATA
Khyati Mahra - NATA, JEE[Arch]
Manish Srivastav - NATA
Mohd Asif
Nikhil Gandhi
Nikhil Kukreja
Nishant Jha
R. Bharathi
Sakshi Saini
Mohd. Asif - NATA, JEE[Arch]
Nikhil Gandhi - NATA
Nikhil Kukreja - NATA
Nishant Jha - NATA - JEE
R. Bharathi - NATA, JEE[Arch]
Sakshi Saini - NATA
Sakshi Sharma
Savish Trehan
Shivani Arora
Vanshik Bhatia
Varun Mangla
Yogesh Yadav
Sakshi Sharma -NATA
Savish Trehan - NATA
Shivani Arora - NATA
Vanshika Bhatia - NATA
Varun Mangla - NATA
Yogesh Yadav- NATA- 115, JEE[Arch]
Karmanya Gupta
Prashant Makhija
S. Adithya Srinath
Vatsala Pandey
Abhishek Dangi
Malvika Lalwani
Karmanya Gupta - NATA-115
Prashant Makhija - NATA
S. Aditya Srinath - NATA
Vatsala Pandey - NIFT - PG
Abhishek Dangi - NIFT-UG, Pearl _UG
Malvika Lalwani - NIFT - UG
           
          NEXT