TDA Toppers of 2014 -2003

Our previous records are as follows

Dona Gilbert
Kalpana Singh
Namrata Kumar
Manoj Verma
Meenakshi Singh
Nishtha Goel
Dona Gilbert UG- NIFT
Kalpana Singh UG-Design  NIFT
Namrata Kumar    UG Design -NIFT
Manoj Verma   UG-Design NIFT
Meenakshi Singh   UG-Design NIFT
Nishtha Goel UG_Tech NIFT
Abhishek
Mukesh Kumar
Niten Sinha
Nitya Mallik
Payal Dey
Rachit Chhajer
Abhishek     UG-Tech NIFT
Mukesh Kumar  UG-Tech NIFT
Niten Sinha UG Design -NIFT
Nitya Malik UG- NID-CAT

Payal Dey UG Design NIFT

Rachit Chhajer UG Tech  NIFT
Rakesh
Rana Pratap
Satish Raj
Shriya
Tanya Varshney
Vanya Jain
Rakesh UG-Design  NIFT
Rana Pratap   UG Design -NIFT
Satish Raj   UG-Design NIFT
Shriya     UG-Design NIFT
Tanya Varshney UG Design NIFT, Pearl Academy
Vanya Jain  UG-Design NIFT, B.Arch-IPU
V Deepa Raju
Akhil Ranga
Anant Kumar
Deepti
Anchal
Kriti Luthra
V Deepa Raju       UG Design -NIFT

Akhil Rangi UG Tech NIFT

Anant Kumar UG-Design NIFT
Deepti UG-Design NIFT
Aanchal  UG Design -Apeejay
Kriti Luthra   UG-Design Pearl Academy
Lakshey Mehra
Manka Arora
Raman Deep
Sakshi Babber
Samakshi
Sanya Bhandari
Lakshey Mehra UG-Mgmt Pearl Academy
Manka Arora Pearl Academy
Ramandeep  UG-Design Pearl Academy
Sakshi Babbar UG Design Pearl Academy

Samakshi   UG-Design Apeejay

Sanya Bhandari UG-Design Apeejay
Shagun Mehta
Shivani Kapoor
Sidharth Bhatla
Tanya Anand
Toshika Goel
Vidushi Jain
Shagun Mehta  UG-Design Pearl Academy
Shivani Kapoor UG-Design  Pearl Academy
Sidharth Bhatla   B.Arch- IPU, UPSEAT
Tanya Anand   FRPM Pearl Academy
Toshika Goel B.Arch,-IPU, AIEEE
Vidushi Jain B.Arch-IPU
Vriti Bhargav
Preeti Katiyar
Charu Khatiwala
Sushant Nigam
Sanjay Pandey
Vriti Bhargav B.Arch, IPU, AIEEE, UPSEAT
Tanya  B.Arch, IPU, AIEEE, UPSEAT
Preeti Katiyar MBA, ICFAI.
Charu Khatiwala NIIFT-Mohali
Sushant Nigam  NITIE- Mumbai
Sanjay Pandey NITIE-Mumbai
Dilip Gulati
Ashish
Abhishek Gandhar
Dilip Gulati NITIE-Mumbai
Ashish NITIE-Mumbai
Abhishek Gandhar NITIE- Mumbai
Puneet - NID
Shilpi Sood -CEED-IIT
Shilpa Sachdeva PG Mgmt NIFT
Pancham Singh
Akanksha Sharma NIFT, NIIFT-Mohali
Geetika TDM Pearl Avademy
Swati Jain  Pearl Avademy
Simran Mann     UG_Apeejay
Rifi Grover, Pearl
Pancham Singh Rana, PG -Pearl;
           
           
PREVIOUS         NEXT