TDA Toppers of 2014 -2003

Our previous records are as follows

Kajal Chakravarty
Kalpana
Kanika Agarwal
Kunal Bhatia
Kundan
Mayank Chandra
Kajal Chakravarty -NID 2005- PGDP

Kalpana-NID 2005 -PGDP

Kanika Agarwal, UG Design -NIFT
Kunal Bhatia-CEED 2005 Rank 56
Kundan,  UG Design -NIFT
Mayank Chandra Thakur - UGDP- NID, DJ Academy
Nagbhushan Krishna Hegde
Namrata
Namrata Mishra
Neha Yadav
Prasanth NG
Ranjita Basumatry
Hegde Nagbhushab Krishna - CEED 2005 Rank -10
Namrata,  UG Design -NIFT
Namrata Misra UG Design -NIFT, NIIFT-Mohali, Pearl Academy
Neha Yadav UG Design -NIFT

Prasanth N G - CEED - 2005

Ranjita Basumatry UG Design -NIFT
Rishika
Shilpa Sood
Shilpi Yadav
Sinkandar Heyat Khan
Sonu Kumar
Suvrat Anand
Rishika, NID - PGDP
Shilpa Sood, CEED-2005  Rank -98, M.Arch-SPA-05
Shilpi Yadav, NID- PGDP
Sikander Hyat Khan UG Design -NIFT
Sonu Kumar UG Design -NIFT
Suvrat Anand  UG Design -NIFT
Vishal Chandana
Alamelu Pasupathy
Mili Sharma
Vishal Chandna, CEED-2005-NID-06, M.Arch-SPA-05
Alamelu Pasupathy, PGDP - NID
Mili Sharma, PGDP- NID 2005, PGFM- NIFT-2005
Sharmila Pilaniya, UG Design -NIFT
Saurabh Singh Yadav - CEED-2005 Rank 78
Anirban Chatto padhaya - CEED-2005
Hargun Mahal
Namrata Siviya
amrita singh
anshika saxena
lata
Hargun Mahal, PGDP - NID-2006
Namrata Siviya PGDP - NID
Bhavna Vyas,  PGDP, NID
Amrita Singh PGDP- NID 2005,
Anshika Saxena UG Design -NIFT
Lata  - UG Design - NIFT
Swati Agarwal
Apoorva Bajpai
Krishna Menon
Manvi Singh
Shailja Agarwal
Rohit Iyer
Swati Agarwal, UG - Design - NIFT
Apoorva Bajpai- AIEEE-SPA, IPU-2005
Krishna Menon -BFA, Bangalore Uni- 05
Manvi Singh NIFT - UG -05
Shailja Agarwal, PG- Pearl Academy
Rohit Iyer, UG Design NIFT, NID
Nithin Ismail
Raina Saboo
Sonal Malhotra
Shashank Shekhar
Pallavi Chandra
Satyajit
Nithin Ismail, CEED-IIT, PG-NID
Raina Saboo, -CEED-IIT 34th rank, PG - NID
Sonal Malhotra, UG Design - NIFT, GDPD-NID
Shashank Shekhar, UG Design - NIFT, GDPD-NID
Pallavi Chandra, UG Design - NIFT
Satyajit, PGDP-NID
Ruchika Shekhawat
Anupam Singh
Shashank Khanna
Nandini Gupta
Uday Shankar
Ruchika Shekhawat, UG Design- NIFT
Anupam Singh, PG Fashion Mgmt-NIFT 
Subhodh R. More - CEED
Shashank Khanna, GDPD-NID,AIEEE

Nandini Gupta UG- Pearl,

Uday Shankar- Pearl
Deepika Bhatia
Shubhi Khanna
K Divya
Pavni
Karuna Singh
Akanksha Arora
Deepika Bhatia, Pearl
Shubhi Khanna, Pearl
K Divya -AIEEE, IPU
Pavni    PG  NID -Toy Design
Karuna Singh PG-Ceamic Design -NID
Akanksha    UG-Tech NIFT
           
           
PREVIOUS         NEXT