TDA Toppers of 2014 -2003

Our previous records are as follows

Arun Bhagel
Karan Kishore
Rina Chapiddi
Rini Chib
Sagar Jain
Arun Baghel UG -NIFT - 06 
Karan Kishore   UG - NIFT - 06
Rina Chappidi UG -NIFT - 06
Shivangi Shaily UG - NIFT - 06
Rini Chib UG -NIFT - 06
Sagar Jain UG -NIFT - 06
Shubha
Shweta Garg
Annanya Mohanta
Rustom Chauhan
Mobby Singh
Shubha UG - NIFT - 06
Shweta Garg UG - NIFT - 06
Annanya Mohanta UG - NIFT - 06
Saloni Malik UG -NIFT - 06
Rustam Chauhan UG - NIFT - 06
Moby Singh UG -NIFT - 06
Anju Gautam
Dipty Negi
Prathama Satish Gavai
Kuldeep
Shashwat Dutta
Simran Sahi UG NIFT-06
Anju Gautam UG -NIFT- 06
Deepti Negi  UG-NIFT-06
Prathama Satish Gavai UG - NIFT -06
Kuldeep  UG-NIFT-06
Shashwat UG -NIFT - 06
Sugandha Chaudhary
Niviya Gupta
Sakshi Rathore
Ankit Negi
Ruma Dhingra
Sugandha Chaudhary UG -NIFT - 06
Anshum UG-NIFT-06
Niviya UG - NIFT -06
Sakshi UG - NIFT -06
Ankit Negi UG -NIFT -06
Ruma Dhingra UG -NIFT - 06
Yash Tondon
Anuradha Nath
Vipul Beri
Anshu Rajput
Divya Gugnani
Mitali Sarin UG -NIFT - 06
Yash Tondon Srishti - 06, SCOD-06       
Anuradha Nath UG-NIIFT-06
Vipul Beri UG-Pearl-06
Anshu Rajput UG-NIIFT-06, Pearl-06
Divya Gugnani PG- Pearl--06
Sonia Mehla
Bruhi Pant
Anand Chaudhary
Ishant
Shruti Bali
Sangini Tyagi, PG-Pearl-06, NIIFT-06
Sonia Mehla UG - Pearl-06, IID-pune,
Bruhi Pant - UG -NIIFT -06, Pearl-06
Anand Choudhary PG - IID - -06
Ishant U G- Symbiosis - SCOD
Shruti Bali UG - DJ Academy
Surbhi Singh
Shilpa Bir
Manish
Shaikh Md. Areeb
Anupriya Sharma
Sameera Khanna
Surbhi Singh UG - DJ Academy
Shilpa Bir UG -IILM
Manish UG - IILM
Shaikh Md. Areeb UG - IID -Pune
Anupriya Sharrma   UG-NIFT-06
Sameera Khanna UG-Pearl-06
Madhupriya Dugar
Saikat Chakraborty
Rakesh Mate
Manvi Singh
Akshey Pandey
Amandeep Kaur
Madhupriya Dugar UG - NIFT - 06
Saikat Chakraborty CEED - 2006
Rakesh Mate  CEED-06
Manvi Singh NIFT -UG - 06

Akshey Pandey, UG Design -NIFT

Amandeep Kaur, UG Design -NIFT
Ashish Kumar
Deep Shikha
Deepak Bhatia
Harshita Pandey
Hashim K Basheer
Jyotsana Singh
Ashish Kumar,  UG Design -NIFT
Deepshikha UG Design -NIFT
Deepak Bhatia, PG-NID, CEED-IIT-2005
Harshita Pande UG Design -NIFT
Hashim K.Bashir - CEED 2005-Rank 109
Jayotsana Singh, UG Design -NIFT
           
           
PREVIOUS         NEXT