TDA Toppers of 2014 -2003

Our previous records are as follows

Gunjan Malhotra
Suranjeeta Barthakur
Aban Raza
Ginni Arora
Abhinav Gaur
Sudip Saha

Gunjan Malhotra, 

NIFT- UG - 07

Suranjeeta Barthakur , NIFT- UG -07    
Aban Raza NIFT- UG -07,BFA - COA     
Ginni Arora,         NIFT -UG-07
Abhinav Gaur,     NIFT-UG -07
Sudip Saha,         NIFT - UG -07,  MIT UG - 07
Swaroop Naik
Ankit Tyagi
Sanjana Agarwal
Attika Jain
Yadavi Agarwal
Aarti Mehra

Swaroop Naik,

MIT-UG -07

Ankit Tyagi,        MIT-UG -07
Sanjana Agarwal, MIT-UG -07,
Attika Jain,           MIT-UG -07, Symboisis
Yadavi Agarwal, Pearl - UG -07
Aarti Mehra,  MIT -IPG - 07
Shradha Gupta
Tanya Dey
Ashwani Chauhan
Neha Singh
Neha Toshniwal

Ajay Kumar 

NIFT - UG -07

Shradha Gupta      IILM - UG - 07      Pearl -UG -07
Tanya Dey DJ Academy - UG -07
Ashwani Chauhan       DJ Academy- UG -07
Neha Singh              DJ Academy - UG -07
Neha Toshniwal     NIFT - PG -07

Suhani Ahuja

Pearl - UG - 07

Neha Gupta Pearl - UG - 07
Subhi Thukral        Pearl - UG - 07
Minkal Jodhani       NIFT - UG -07
Swati Piya NIFT -UG-07
Chetna Jeeet Kaur    Symbiosis - Design -07
Tanushree Sinha
Swati Garg
Tanvi Tyagi
Priyanka Borah
Yaman Tyagi
Neeraj Kumar Shandilaya
Tanushree Sinha Symbiosis - Design -07

Swati Garg

NIFT - UG - 07   

Tanvi Tyagi  -BFA - 07 ICG- Jaipur
Priyanka Borah NIFT - UG -07

Yaman Tyagi   Pearl - UG - 07

Neeaj Kumar Sandilya  NIIFT- UG -07
Deepti Haldar
Nihar Vijay Khelurkar
Gautham Madhvan Nair
Mekhala Vaze
Anupam Morang
Nitin Jaitley
Deepti Halder CEED - 06 - Rank - 2

Nihar Vijay Khelurkar

   CEED-06- Rank-62

Gautham Madhavan Nair - PG - NID-06 CEED-06-Rank-88
Mekhala Vaze-PG-NID-06       CEED-06- Rank-139
Anupam Morang         CEED - 06 - Rank -283
Nitin Jetley PG - NID -06 CEED -06-Rank-25
Nikhil Prakash Mantri
Ajay Kota
Divya Bhatt
Shailendra Petwal
Viraj Kishore Turakhia
Nikhil Prakash Mantri   CEED-06-Rank-150

Ajay Kota -  PG-NID-06,

 CEED-06 - Rank -88

Divya Bhatt - PG - NID -06
Sakshi Chopra PG - NID -06
Shailendra Petwal - PG - NID- 06     CEED-06- Rank-191
Viraj Turakhia -  PG - NID -06
Deepmala Gahlawat
Arundhati Barkataky
Anjuri Nagalia
Charu Wadhawan
Diwas Bisht
Kamal Lochan Borah
Deepmala Gahlawat - PG - NID - 06
Arundhati Barkataky - UG - NID -06, NIFT-06
Anjuri Nagalia -      UG - NID - 06,  NIFT-06
Charu Wadhawan    UG - NID - 06    NIFT-06

Diwas Bisht UG - NID - 06

Kamal Lochan Borah UG - NID - 06,   NIFT-06
aprajita
Mukesh Sehgal
Priyasha Mangwana
Aakanksha Singh
Lalit Yaduvanshi
Aprajita Barai - UG - NID - 06 NIFT-06
Mukesh Sehgal UG - NID - 06
Priyasha Mangwana- UG - NID -06
Aakanksha Singh UG-NID-06
Ujjwal PG - NID - 06
Lalit Yaduvanshi    PG - NID -06
           
           
PREVIOUS         NEXT